menu
o szkole
szukaj
statystyki odwiedzin
Ogółem:
3837028
Dzisiaj:
34
Wczoraj:
180
W tym miesiącu:
3392
W poprzednim miesiącu:
12266
polecamy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25 maja 2018r obowiązuje unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO, które zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając tym samym nowe regulacje. Zostało ono przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016r a zawarte w nim przepisy są egzekwowane od 25 maja 2018r i obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej a także na całym świecie o ile ktoś przetwarza dane osobowe obywatela Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonych w art.13 lub 14 RODO w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary. Dyrektor powołał inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny w siedzibie administratora danych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, kontakt telefoniczny: 18 2754726, e:mail administratora: suskia@poczta.onet.pl. Przetwarzanie danych osobowych jest pomocne w szczególności do diagnozowania, informacji o stanie zdrowia ucznia gdy jest to istotne dla procesu nauczania, prowadzenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego tj. przetwarzania danych osobowych dziecka, rodziców/opiekunów prawnych poprzez wpisy do wszelkiej dokumentacji szkolnej do zmodernizowanego Systemy Informacji Oświatowej, e-dzienników, współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto prezentowanie wizerunku ucznia na stornie internetowej szkoły, Facebooku, umieszczaniu danych (imię nazwisko) na tablicach wewnętrznych pod pracami wykonanymi przez ucznia jako laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, itp. Odbiorcą danych przetwarzanych przez szkołę są również podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa ( przedszkola, poradnie, jednostka nadrzędna, organy państwowe tj. uprawniony Kurator Oświaty). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne również do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu nauczania i archiwizacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.