menu
o szkole
szukaj
statystyki odwiedzin
Ogółem:
3815627
Dzisiaj:
104
Wczoraj:
1702
W tym miesiącu:
7363
W poprzednim miesiącu:
15013
polecamy
aktualności
Nowe władze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Świt” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
27.03.201011500
W dniu 10 marca 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Świt” przy Szkole Podstawowej w Szaflarach.
Zebrani wysłuchali sprawozdania pana Kazimierza Dygonia /do tego czasu samotnie "holował" obydwa UKS-y/, który w skrócie przedstawił dotychczasowy dorobek i przebieg funkcjonowania UKS-ów przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach. Omówił problemy i korzyści wynikające z kilkunastoletniej działalności. Uzasadniając sens istnienia Uczniowskiego Klubu Sportowego w środowisku szkolnym podkreślił, że Klub przy Gimnazjum był martwym tworem powołanym w 2001 r. na potrzeby grupy uczniów uprawiających skoki narciarskie, kombinację norweską oraz narciarstwo alpejskie. Grupa ta już kilka lat nie istnieje, dlatego jego byt był bezzasadny, ponieważ każda działalność poza narciarstwem byłaby dublowaniem tej, którą prowadzi UKS-u przy Szkole Podstawowej utworzony w czasie kiedy nie było jeszcze gimnazjów. Podkreślił też, że z tego powodu w dniu 26 lutego br. na mocy uchwały Zebrania jego założycieli UKS przy Gimnazjum został zlikwidowany. P. Dygoń zaproponował, aby pozostającemu UKS-owi nadać nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „Świt” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach.

Po treściwej dyskusji, na którą złożyło się wiele wypowiedzi na temat dalszej działalności klubu, wyłoniła się grupa deklarująca pomoc:
1. Włodzimierz Szczerba
2. Beata Bieniek
3. Dominika Strama
4. Jacek Hajnos
5. Wincenty Długosz
6. Piotr Pawlikowski
7. Małgorzata Strama
8. Danuta Galica
9. Mirosław Kalata
10. Krzysztof Mida
11. Bogumiła Fornal
12. Krystyna KasperekW następnej części zebrania przyjęto uchwałę o zmianie nazwy „Uczniowski Klub Sportowy Świt przy Szkole Podstawowej w Szaflarach” na „Uczniowski Klub Sportowy Świt przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach”.
Dokonano również wyboru siedmioosobowego Zarządu, który ukonstytuował się następująco:

- prezes – Małgorzata Strama
- wiceprezes – Beata Szustkowska-Bieniek
- wiceprezes – Włodzimierz Szczerba
- skarbnik – Mirosław Kalata
- sekretarz – Danuta Galica
- członek – Jacek Hajnos
- członek – Krzysztof Mida

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:
- przewodniczący – Piotr Pawlikowski
- członek – Krystyna Kasperek
- członek – Wincenty Długosz

Gratulujemy wyboru oraz życzymy wielu sukcesów i wytrwałości.

dodaj komentarz
Komentarz:*
Autor:*
E-mail: