zadanie 11 zadanie 1form10Misją Oddziału Przedszkolnego w Maruszynie Górnej  jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami. Moje działania skierowane są na to, aby  dobrze poznać swoich wychowanków, ich potrzeby, możliwości, zainteresowania, motywację, wiedzę osobistą, umiejętności i adekwatnie do tego organizować aktywność dzieci w różnorodnych sytuacjach problemowych, w których dziecko poprzez autentyczne doświadczenia będzie samodzielnie tworzyło osobiste kompetencje.

Staram się tworzyć takie środowisko dziecka, aby w każdym momencie mogło nabywać nowych umiejętności. Przedszkolaki uczą się w każdym momencie pobytu w oddziale, szczególnie w trakcie pracy, zabawy i zorganizowanych zajęć. W swojej pracy wykorzystuję metodę  Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne, dobrego startu M. Bogdanowicz, elementy globalnego czytania I. Majchrzak i   G. Domana, metodę czytania sylabowego tzw. Metodę krakowską,  kinezjologię pedagogiczną,  gimnastykę mózgu     P. Denisona,   elementy metody M. Montessori, metodę gimnastyki twórczej R. Labana, elementy edukacji matematycznej     wg          E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz elementy glottodydaktyki według B.Rocławskiego.

Pracuję również z dziećmi indywidualnie starając się niwelować braki u uczniów mniej zdolnych i rozwijać uzdolnienia i pasje u dzieci bardziej utalentowanych.

Efektem prac plastyczno- technicznych jest aktualizowana na bieżąco wystawa na korytarzu, podziwiana przez rodziców i starszych uczniów szkoły.

 

Oddział przedszkolny stanowią dwie sale: dydaktyczna ze stolikami, komputerami i tablicą interaktywną, oraz sala zabaw z tablicami magnetycznymi, filcowymi, telewizorem z DVD i wierzą do odtwarzania muzyki.

Uważam, że  zabawa jest podstawową  formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci, dlatego staram się poprzez zabawę dostarczać dziecku wiedzy o samym sobie, wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do działania, kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami, uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi, uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole, wyrabiać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów, kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji. System motywacji dzieci bazuje  przede wszystkim na roli wzmocnień pozytywnych. W celu większego zmotywowania dzieci do zainteresowania czytaniem i liczeniem drukuję dzieciom poznane danego dnia litery i cyfry oraz wyrazy do globalnego czytania i przyklejam im na koszulki,  co powoduje szybsze zapamiętanie danego znaku, które przyklejają  w swoim kąciku do nauki, zorganizowanym na moją prośbę przez rodziców.

W szkole posiadamy bogate zaplecze pomocy dydaktycznych do zajęć. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się tablica interaktywna. W klasie dzieci mają również do dyspozycji zestawy komputerowe dzięki którym mogę ich wdrażać w podstawy informatyki. Ważnym elementem w wychowaniu dzieci jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych przedszkola i środowiska przedszkolnego, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, przekazywanie porad i wskazówek, włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola, co czynię poprzez zebrania ogólne z rodzicami oraz Rady Rodziców, zebrania grupowe,  zajęcia adaptacyjne,  konsultacje indywidualne, włączenie rodziców w uroczystości przedszkolne, angażowanie rodziców w prace na rzecz oddziału. Poprzez zamkniętą grupę, którą prowadzę na facebooku, rodzice mają możliwość wglądu na bieżąco, w to, co się dzieje na zajęciach i w szkole.

Efektem tych działań większość dzieci rozpoznaje i nazywa poznane litery i cyfry i nawet młodsze dzieci są zainteresowane tym, czego się uczą ich starsi koledzy. Podobnie jest z umiejętnościami matematycznymi. Dzieci rozwijają  intensywnie sprawności poznawcze, które pozwalają im  gromadzić bogate doświadczenia związane z poznawaniem właściwości przedmiotów i zjawisk. Nabywają  też doświadczeń i pojęć logiczno-matematycznych dotyczących relacji i zależności między przedmiotami i zjawiskami występującymi w świecie.

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych i biorą aktywny udział we wszystkich akcjach , prowadzonych w szkole,  zawsze są widoczne wyróżniając się strojem, symboliką adekwatną do akcji. Podczas realizacji programu, duży nacisk kładę na samodzielność wykonywanych zadań przez dzieci w myśl pedagogiki Marii Montessori. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne, gdzie dzieci same pod moim czujnym okiem uczą się posługiwania przyborami kuchennymi i obsługiwania sprzętu AGD, w który szkoła jest bardzo dobrze zaopatrzona: piekarnik, gofrownice, opiekacze do kanapek, tostery, płyta do smażenia naleśników, robot kuchenny.

Od samego początku dzieci są wdrażane do poznawania najbliższej okolicy, regionu i kraju poprzez uczestnictwo w Szkolnym Programie Wycieczek przewidzianych dla każdego poziomu edukacyjnego. Ważnym elementem edukacyjnym, na który zwracam bardzo dużą uwagę jest edukacja teatralna, gdzie dzieci kilka razy w roku oglądają  przedstawienia teatralne wystawiane w MOK –u w Nowym Targu lub organizowane są wyjazdy do teatrów do Krakowa.

Do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole mogą uczęszczać już czterolatki. Dzieci do szkoły są dowożone i rozwożone busami. W szkole działa świetlica do godziny 16.00, więc w razie potrzeby, po zakończonych lekcjach, dziecko może uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. Codziennie, w zależności od warunków atmosferycznych, wychodzimy na plac zabaw i na spacery. Każdy przedszkolak korzysta  nieodpłatnie z mleka i owoców. Istnieje również możliwość korzystania z obiadów.

W szkole panuje bardzo miła i rodzinna atmosfera. Dzięki temu, że przedszkolaki biorą udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i akcjach typu: „Trzymaj formę”, „Szkoła promująca zdrowie”, konkursy recytatorskie, plastyczne, teatralne, środowiskowe, sportowe, czytelnicze, mają bardzo dobry kontakt ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły i zapoznania się na miejscu ze szczegółową ofertą edukacyjną a chętnych zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku.

Wychowawczyni Oddziału przedszkolnego ZSPiG Maruszynie Górnej

mgr Lucyna Leśniak Mazur.

 

Luty 2019
P W Ś C P S N
« Cze    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728